"> Pimpelfiske - Sun City Predator Show

Pimpelfiske

Ove januari 14, 2019
0 henkilöä miellyttää tätä viestiä

Pimpelfiske tillhör kategorin isfiske eller vinterfiske. Fiskaren borrar hål i isen för att sedan börja fiska. Pimpelfisket har några fördelar, exempel är det billigt då utrustningen inte behöver kosta en förmögenhet som annan fiskeutrustning kan göra. Det är en enkel fiskemetod och lätt att lära sig. Pimpelfisket sägs även vara en effektiv metod att lyckas fånga fiskar med.

Det finns olika mål hos pimpelfiskaren. Exempel fångar man fisk för att äta, slå rekord i tävlingar eller bara njuta av naturen. Beroende på vad man är ute efter kan man behöva borra många hål i isen innan det börjar nappa. Innan man ger sig ut är det bra att ha koll på hur isens tillstånd är där man ska pimpla. Det är också bra att ha koll på kartor och vart undervattensströmmarna finns. Viktigt att tänka på är att släppa tillbaka fisken fort om man inte ska behålla den, eftersom fisken ögon och hud kan snabbt ta skada vid kalla temperaturer ovanför vattenytan. Pimpelfisket kan bedrivas på olika sätt oftast beroende på vilken fiskart man är ute efter att fånga. Tekniken som används vid pimpelfisket kan även vara varierat beroende regionen. Det finns även tillbehör till pimpelfisket som kan användas för att effektivisera att få fångst. Traditionella tekniken är att aktivt knycka i pimpelspöt för att få vertikal-, horisontalpirken, mormyskan eller blänket att röra på sig och locka till sig fisken. För att bli bättre på att pimpla fisk kan man lära sig mer om de olika metoder, tekniker och vad man ska göra vid olika tillfällen.

Utrustning

Utrustningen består av ett pimpelspö med lina, några krokar, ett par pirkar eller blänk. Dessutom behövs isborrar och annan säkerhetsutrustning samt varma kläder. Vertikalpirken är en länk mellan den färgade krocken och pirken. Den används ofta vid abborrpimpel. Det finns flera storlekar, vilken storlek som ska användas beror på vattnets djup. Balanspirken föreställer en liten fisk och hänger horisontellt i vattnet. Den är ofta effektiv vid fångst av större abborrar, gös, regnbåge, öring eller röding. Fisket är mer aktivt när man använder sig av en balanspirk, där rycken blir tätare än vertikalpirken.

Utrustning

Mormyska är en liten pirk med en fast enkel krock. Med denna typ av pirk används oftast ett bete, exempel en larv. Vid användning av mormyskan kan det behövas ett speciellt spö med känslig topp och en tunnare lina, eftersom mormyskan är lätt och liten. Den är bra för att få fångst av många olika arter och storlekar. Exempel harr, sik, abborre och röding. Vid rödingpimpel används oftast ett klassiskt rödingblänk. Under blänket finns en tafs, en nylonlina på 5–15 centimeter och en krok att sätta fast betet på. Dessutom kan man även använda sig av en extra krok eller fluga. När man fiskar laxfiskar får man vara bered på att sitta en längre tid. Laxfixarna rör sig mycket under isen och kan plötsligt nappa på betet. Laxfiskarna hugger även på stilla bete och därför är det viktigt att fästa pimpelspöt när man ska göra något annat. Blinkpirk är ett annat specialbete för fiske av regnbåge, öring eller röding. Blinkpirken ger ifrån sig ett blinkande ljus och ska locka till sig fisken.

 

Category: Blogg
  • 0
  • 1290
Ove